Звітність до НКЦПФР

Відповідно до чинного законодавства України, ПрАТ "СК "Реноме" публікує на своєму сайті річні звіти за результатами своєї діяльності.
 
Річний звіт ПрАТ "СК "Реноме" до НКЦПФР за 2011 рік.

Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2011 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
Форма 4-Звіт про власний капітал за 2011 рік
Форма 5-Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПрАТ "СК "Реноме" за 2011 рік


Річний звіт ПрАТ "СК "Реноме" до НКЦПФР за 2012 рік.
Форма 1 - Баланс на 31 грудня 2012 року
Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма 4-Звіт про власний капітал за 2012 рік
Примітки до фінансової звітності за 2012 рік
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПрАТ "СК Реноме" за 2012 рік

Звіт незалежного аудитора за 2012 рік (Нацкомфінпослуг)


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2013 рік
Баланс на 31 грудня 2013 року
Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2014 рік

Баланс на 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "Реноме" за 2015 рік
Баланс на 31 грудня 2015 року
Звіт про фінансові результати за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік


Річна інформація емітента ПрАТ "СК "РЕНОМЕ" за 2016 рік
Баланс на 31 грудня 2016 року
Звіт про фінансові результати за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
        
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2017 рік. Частина 1
Річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2017 рік. Частина 2
Баланс на 31 грудня 2017 року
Звіт про фінансові результати за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік   

Новини