Особлива інформація

2011  
2012
2013

2014

2015

2016
 
 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства 23.03.2016 р.


2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства 10.04.2017 р.


Відомості про зміну складу посадових осіб ємітента 01.08.2017


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 07.09.2017 р.


Відомості про зміну складу посадових осіб ємітента 07.09.20172018
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  30.03.2018


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21.02.2018 в №36(2789)  Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

Станом на 15.02.2018 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук, кількість голосуючих акцій - 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук.

Станом на 26.03.2018 р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук, кількість голосуючих акцій - 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук.


2019
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  29.03.2019

Станом на 14.02.2019 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук, кількість голосуючих акцій - 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук.

Станом на 25.03.2019 р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук, кількість голосуючих акцій - 391 000 (триста дев’яносто одна тисяча) штук.
 

                 

Новини