Звітність до Нацкомфінпослуг

  На виконання вимог п. 4, ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.7 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004 р., ПрАТ "СК "РЕНОМЕ" розміщує на своєму сайті річну фінансову звітність, аудиторські звіти (висновки) незалежних аудиторів та звіт про корпоративне управління.
 
 
2011 рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 2011 року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 2011 рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 
Аудиторський висновок за 2011 рік
 
2012 рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 2012 року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 2012 рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 2012 рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік 
Аудиторський висновок за 2012 рік
 
2013 рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 2013 року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 2013 рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік 
Аудиторський висновок за 2013 рік
Звіт про корпоративне управління за 2013 рік
 
2014 рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 2014 року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 2014 рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 2014 рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік 
Аудиторський висновок за 2014 рік
 Звіт про корпоративне управління за 2014 рік


2015 рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 2015 року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 2015 рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 2015 рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік 
Аудиторський висновок за 2015 рік
Звіт про корпоративне управління за 2015 рік


201рік
Ф.1 - Баланс на 31 грудня 201року 
Ф.2 - Звіт про фінансові результати за 201рік
Ф.3 - Звіт про рух грошових коштів за 201рік 
Ф.4 - Звіт про власний капітал за 201рік 
Ф.5 - Примітки до річної фінансової звітності за 201рік 
Аудиторський висновок за 201рік
Звіт про корпоративне управління за 201рік
     
    

Новини